Sidhuvudbild

Om Sagogården

Sandlada.jpg

Förskolan Sagogården startade 1979 i kommunal regi och 1992 övergick verksamheten till att drivas privat som ett personalkooperativ. 1998 ombildades förskolan till ett aktiebolag.

Vi har en gård med stora ytor och gott om utrymme för rörelse, lek och äventyr.
På varje avdelning arbetar tre pedagoger, minst en förskollärare och två barnskötare. Vi har en fast vikarie som arbetar heltid och en kokerska som lagar frukost, lunch och mellanmål.

Stubbar.jpg

På Sagogården ser vi barnen som kompetenta medforskare. Vi ska stödja och locka fram barnens egna tankar och nyfikenhet och inte servera färdiga svar och lösningar. Vi strävar först och främst efter att ge barnen verktygen till att förstå och utveckla sitt eget lärande och se sin egen förmåga snarare än att ge färdig kunskap.

Senast uppdaterad 180820