Sidhuvudbild

Information fritidshem

Korridor.jpg TP Förskolor har beslutat att avveckla Sagogårdens förskoleklass och fritidshem from hösten 2024. Anledningen är det sjunkande elev intaget till Sagogården som gör det svårt att bedriva och organisera utbildningen/undervisningen.
Sagogårdens förskoleklass och fritidshem kommer därmed inte vara valbart alternativ i skolvalet 2024.