Sidhuvudbild

Information fritidshem

Korridor.jpg Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras
i skollagen. Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskola. Fritidshemmet ska
enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt
erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska
utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Vill du ha mer information eller göra ett besök, maila Junibacken eller ring 08-750 99 53.

Vårdnadshavare kan också kontakta kontaktcenter som svarar på frågor om fritidshem:
Telefon: 08-508 33 000