Sidhuvudbild

Sagogården har en gård med stora ytor och gott om utrymme för rörelse, lek och äventyr. Vi finns i Kista i ett naturskönt område omgivet av radhus och flerfamiljshus med närhet till skog, naturområden, skola, bibliotek, kulturutbud och kommunala kommunikationsmedel.

Sagogården startade 1979 i kommunal regi och 1992 övergick verksamheten till att drivas privat som ett personalkooperativ. 1998 ombildades förskolan till ett aktiebolag. Från och med Januari 2016 är TP Förskolor, Sagogårdens nya huvudman.

Enheten består av fyra förskoleavdelningar: Lönneberga, Blåbärsskogen, Villekulla och Tomtebo samt en förskoleklass med fritidshem för barn upp till tio år. På varje förskoleavdelning arbetar tre utbildade pedagoger, minst en förskollärare och två barnskötare.

I förskoleklassen arbetar en förskollärare, en fritidspedagog och en barnskötare. Fritidshemmet Junibacken är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex års ålder till och med vårterminen det år då de fyller tio år.

Vi har eget kök med en kock som lagar vår mat. Vi serverar ekologisk mjölk och smör, och en stor del av vårt utbud av frukt och grönsaker är ekologiskt

Från och med Januari 2016 fick Sagogården AB en ny huvudman.

TP Förskolor är ett privat aktiebolag som funnits sen 2001. De driver idag 30 förskolor i Täby, Vallentuna, Norrtälje, Stockholm och Sollentuna. Företaget har mer än 260 engagerade medarbetare . Sedan 2009 ingår TP Förskolor i Atvexagruppen , vilket utgör ett viktigt stöd för vår utveckling och tillväxt.

Huset.jpg

Ett gott samarbete med vårdnadshavare stärker barnens trygghet i förskolan.

Långsiktighet, tydlighet, en ekonomi i balans och kontinuerlig utbildning av våra pedagoger är några av våra kvalitetsvariabler.

Baksida.jpg

Sagogården AB

Information

Sagogården har arbetsplatsträff för pedagoger en gång i månaden som börjar kl 16.00 och vi har fyra studiedagar per läsår och då erbjuds alternativ omsorg.Information och förfrågan kommer ca 2 veckor inför varje apt och studiedag.

Med reservation för ändringar

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in