Sidhuvudbild

Sagogården

Sandlada.jpg

Sagogården startade 1979 i kommunal regi och 1992 övergick verksamheten till att drivas privat som ett personalkooperativ. 1998 ombildades förskolan till ett aktiebolag.

På Sagogården ser vi barnen som kompetenta medforskare. Vi ska stödja och locka fram barnens egna tankar och nyfikenhet och inte servera färdiga svar och lösningar. Vi strävar först och främst efter att ge barnen verktygen till att förstå och utveckla sitt eget lärande och se sin egen förmåga snarare än att ge färdig kunskap. Vi har ett temainriktat arbetssätt där vi vill att barnen får möta en mångfald. En mångfald av interkulturella möten, erfarenheter, miljöer, material och aktiviteter som utmanar till utveckling.

Vi använder pedagogisk dokumentation för att tydliggöra barnens lärande. För att dokumentera vår verksamhet på förskolan arbetar vi med det digitala dokumentationsverktyget Tyra. Tyra används som plattform för information, kommunikation och dokumentation till vårdnadshavare.

Samarbetet mellan förskolan och dig som förälder är viktigt. Vi tror på en öppen dialog där dina tankar och åsikter är betydelsefulla. Utöver utvecklingssamtal anordnas drop-in fika, föräldramöten och andra aktiviteter där du som förälder får möjlighet att möta förskolans medarbetare.

Stubbar.jpg

Vår grundverksamhet planeras efter förskolans läroplan Lpfö-18 samt efter TP förskolors koncept:
- Språkutveckling utifrån Språka med TP (Före Bornholmsmodellen)
- Praktisk matematik utifrån materialet ”Räkna med TP
- Relationskompetens/förhållningssätt utifrån Jesper Juuls ” Det kompetenta barnet”