Sidhuvudbild

Information förskoleklass

Välkommen till Sagogårdens förskoleklass

Välkommen att söka plats för ditt barn till Sagogårdens förskoleklass

I den skolförberedande verksamheten får barnen arbeta mycket med det svenska språket. Vi lägger stor vikt vid att varje barn skall få gedigna kunskaper i basämnena. Vi utvecklar barnens ordförståelse och övar grundläggande läs- och skrivträning, dessutom lär de sig de grundläggande matematiska begreppen.

Genom fasta rutiner i förskoleklassen förbereds barnen inför skolstarten. Vi poängterar vikten av att komma i tid varje dag och att ha sin ryggsäck med sig. Vi har egen skolhälsovård med skolsköterska och skolläkare.

På sagogården arbetar välutbildad personal med genomtänkta arbetsmetoder som tagits fram och använts under många år.
Efter skoldagens slut övergår verksamheten till fritidsverksamhet, där barn i åldrarna 6 år till 10 år leker tillsammans och får ta del av meningsfull verksamhet.

Sagogårdens förskoleklass är med i den gemensamma ansökningstjänsten och har ingen egen kö.
Här finns ansökningsblanketten: http://www.stockholm.se/sokaskola

Vårdnadshavare kan också kontakta kontaktcenter som svarar på frågor om förskoleklass:
Telefon: 08-508 11 550

Sagogarden-Ringstedsgatan69.jpg

Vi ligger i samma byggnad som förskolan.

Vill du ha mer information eller göra ett besök i förskoleklassen, maila Junibacken eller ring 08-750 99 53.

Huset-klocka.jpg